Scléip na Nollag ag Áras na nGael

Spraoi agus Iontas na Nollag!


Cuir éadaí teo ar na gasúir agus fág do bhuairt sa bhaile. Tugaimid cuireadh duit draíocht na Nollag a athmhúscailt ag Áras na nGael i gcroílár na cathrach

 
 

Treorófar grúpaí teaghlaigh tríd an domhan draíochtúil seo chuig bothán Dhaidí na Nollag agus beidh deis acu comhrá bheith acu leis an bhfear i ndearg é féin, agus stopadh ar an tslí ag stainnín na gcluichí agus breith ar Réinfhia do Dhaidí na Nollag. 


Glac grianghraif teaghlaigh fhíorspeisialta leis an bhfear é féin agus ansin beidh deis agat téamh suas ina dhiaidh le deochanna teo an tséasúir.


Tugaimid cuireadh duit tumadh san áit seo atá lán le hiontais an gheimhridh; bheith faoi gheasa ag spréacharnach na soilse, éisteacht leis an gceol féiltiúil, agus tú féin a chailliúint i ndomhan de dhathanna, scléip agus gliondar an Séasúr Nollag seo.

Nóta tábhachtach: NÍ MÓR ticéid a cheannach roimh ré le haghaidh sliotán ama faoi leith.

Tá an ócáid á reáchtáil ag cloí le rialacháin reatha COVID-19 agus arna feidhmiú i gcóras grúpaí teaghlaigh a chinntíonn nach mbíonn meithleacha teaghlaigh ag meascadh lena chéile. Beidh an fhoireann agus aíonna (13 bliana d’aois agus níos sine) ag caitheamh cumhdach aghaidhe.


Beidh díghalrán lámh ar fáil, coinneofar scuainí chomh gearr agus is féidir, deimhneofar rianú teagmhálacha agus beidh scaradh sóisialta i bhfeidhm, sea go deimhin, fiú le Daidí na Nollag, ach beidh gach rud ar siúl i dtimpeallacht saor ó strus.


Is féidir le daoine leochaileacha agus/nó daoine a bhfuil riachtanais bhreise chéadfacha acu cuairteanna a shocrú le linn uaireanta seachbhuaice trí choinne dhíreach a dhéanamh. 
Líontar sliotáin ama áirithe go han-tapa, má bhíonn deacracht agat do rogha ama a aimsiú molaimid duit iarracht a dhéanamh sliotáin ama eile a fháil.

Rátaí: 

Daoine fásta - €8 Uaireanta Seachbhuaice - €15 Buaicuaireanta

Páistí - €15 an pháiste
Naíonáin - faoi 18 mí - Saorchead isteach. 

San áireamh le do thicéad tá cead isteach chuig tír na n-iontas, craic le príomh-lucharachán Dhaidí na Nollag ar shiúlóidín trí dhomhan draíochtúil, deis do litir a sheoladh chuig Daidí na Nollag inár mbosca poist speisialta chuig an Mol Thuaidh, greim a fháil ar réinfhia, cuairt ar Dhaidí na Nollag, agus deoch te an tséasúir (seacláid the nó scailtín fíona) ina dhiaidh.

Uaireanta oscailte 

From Dec 3rd to Dec 20th during the following times:

Wednesday: 3pm to 7pm

Thursday: 2pm to 8pm
Friday: 2pm to 8pm
*Saturday: 10am to 8pm
*Sunday: 10am to 8pm

From Dec 21st to 24th as follows:

Monday Dec 21st: 9am to 8pm
Tuesday Dec 22nd: 9am to 8pm 
Wednesday Dec 23rd: 9am to 8pm
Thursday Dec 24th: 9am to 2pm